Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
predsedkyňa Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS, hlavná editorka odborného časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
Na cestu novému časopisu Vaskulárna medicína
prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
predseda Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie SLS, hlavný editor odborného časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
Súčasnosť a perspektívy vaskulárnej medicíny na Slovensku
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
predseda Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy, hlavný editor odborného časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
Cievy a krv – úzke spojenie
REDAKčNÁ RADA
Predstavenie hlavných editorov a redakčnej rady časopisu Vaskulárna medicína
ABSTRAKTY
Abstrakty
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Informácia o časopise
ODBORNÉ PODUJATIA
XVII. SLOVENSKÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES s medzinárodnou účasťou
created by © zooom.sk s.r.o.