Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ivan Vulev, PhD.
predseda PS KVIR pri SRS a hlavný odborník MZ SR pre rádiológiu, editor časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
Intervenčná rádiológia v kontexte modernej medicíny
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Ján Tomka, PhD.
Klinika cievnej chirurgie NÚSCH, a. s., Bratislava
Náhle cievne mozgové príhody
MUDr. Ivan Gogolák, PhD.
Katedra neurológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Neurologická klinika FNsP Bratislava – Nemocnica Ružinov
Diagnostika a liečba náhlych cievnych mozgových príhod
MUDr. Ján Tomka, PhD., MUDr. Roman Slyško, MUDr. Peter Lofaj, MUDr. Katarína Kanáliková, jr. prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH, a. s., Bratislava
Karotická endarterektómia – chirurgická liečba v porovnaní s endovaskulárnou liečbou
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MUDr. Andrej Klepanec, MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Rastislav Bažík, MUDr. Juraj Mikuláš, MUDr. Matúš Majerčík
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH, a. s., Bratislava
prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc., MUDr. Ivan Bízik, MUDr. Róbert Illéš,
Neurochirurgická klinika FNsP Bratislava
MUDr. Ľuba Postulková, MUDr. Ingrid Olejárová
Oddelenie akútnej a intermediárnej starostlivosti NÚSCH, a. s., Bratislava
Aktuálne koncepty endovaskulárnej liečby intrakraniálnych aneuryziem
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Katarína Kanáliková, CSc., MUDr. Katarína Kanáliková ml., doc. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
doc. MUDr. Alexander Jurko ml., CSc.
Súkromná pediatrická kardiologická ambulancia, Martin
Systémová a pľúcna artériová hypertenzia u dospelých pacientov s vrodenými chybami srdca
MUDr. Roman Slyško, PhD., MUDr. Ján Tomka, PhD., prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Ján Kazár, DrSc., Mgr. Juraj Gašparovič
Oddelenie virológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Eva Kováčová, PhD.
Virologický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava
MUDr. Katarína Daňová
Oddelenie klinickej biochémie, NÚSCH a. s., Bratislava
Význam infekcie Chlamydophila pneumoniae a cytomegalovírusom pre rozvoj karotických plátov
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
MUDr. Dáša Kmecová, MUDr. Július Kmec, PhD.
Angiocare, s. r.o., Neštátna angiologická ambulancia, Košice
MUDr. Miriam Kozárová, PhD.
IV. Interná klinika FN LP, Košice
MUDr. Mária Rašiová
Doliečovacie oddelenie FN LP, Košice
Sulodexid v liečbe chronickej venóznej insuficiencie
MUDr. Renáta Talapková, PhD., MUDr. Igor Šinák, PhD., MUDr. Ľuboš Hlinka, MUDr. Lenka Patkaňová, prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie, Martinská fakultná nemocnica, Martin
MUDr. Jan Hudeček, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfúziológie, Martinská fakultná nemocnica, Martin
MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.
Rádiologická klinika, Martinská fakultná nemocnica, Martin
Autológna transplantácia kmeňových buniek pre záchranu ischemickej končatiny – predbežné výsledky
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii
Svetový hypertenziologický kongres v Číne aj o novej koncepcii hypertenzie
MUDr. Peter Mondek, PhD., MUDr. Jaroslav Galko
Oddelenie cievnej chirurgie FN Nitra
Správa zo XIV. slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
IKEM, Praha
Zpráva z kongresu XXXV. Angiologické dny 2010 v Praze
TLAčOVÉ SPRÁVY
redakcia Solen
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, Bratislava
Pozornosť venóznym ochoreniam nôh
REDAKčNÁ SPRÁVA
Magda Žiaková
redaktorka Solen, Bratislava
Orálne antitrombotiká v ortopédii
created by © zooom.sk s.r.o.