Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Juraj Maďarič, PhD.
člen redakčnej rady VASKULÁRNA MEDICÍNA
Zvýšený záujem o cievne ochorenia aj medzi kardiológmi
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., editorka hlavnej témy
Katedra kardiológie a angiológie Lekárskej fakulty SZU, Kardiologická klinika NÚSCH, a.s. Bratislava
Cievny systém a vysoký krvný tlak
prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc., FESC, FASA
Katedra kardiológie a angiológie LF SZU, Kardiologická klinika, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava
Vysoký tlak v artériovom riečisku – artériová hypertenzia
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
Katedra kardiológie a angiológie Lekárskej fakulty SZU, Kardiologická klinika NÚSCH, a.s. Bratislava
Hypertenzia v pľúcnom riečisku
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK v Bratislave
MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.
Ústav patologickej anatómie Lekárskej fakulty UK v Bratislave
doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Ústav farmakológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave
Vysoký tlak v žilovom riečisku dolných končatín
MUDr. Viera Vršanská, CSc.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb – Detské kardiocentrum, a.s., Bratislava
Hypertenzia v detskom veku
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.
III. interná klinika LF UK, Bratislava
Cievne choroby pečene – aktuálne odporúčania
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD.
Interné oddelenie NsP Levice n.o. a Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
RNDr. Miriam Zagyiová
Katedra zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Statíny a ezetimib – súčasné postavenie v liečbe dyslipidémií (v kardiovaskulárnej prevencii)
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin
Svetový hypertenziologický kongres vo Vancouveri – fórum nových poznatkov
SPEKTRUM
MUDr. Peter Lipták
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
Projekt Dni zdravých žíl 2010 v ambulanciách všeobecných lekárov v SR
created by © zooom.sk s.r.o.