Stiahnite si Acrobat Reader   
 
SUPLEMENT
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., MUDr. Andrej Džupina2
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava, 2 Angiologická ambulancia, Bardejov
prof. MUDr. Mária Frankovičová, CSc.3, doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc.4
3 Klinika cievnej chirurgie VÚSCH, Košice, 4 Centrum hemostázy a trombózy, Košice
prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. 5, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. 6
5 Chirurgická klinika SZU, Rooseveltova nemocnica, Banská Bystrica, 6 Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 7, MUDr. Augustín Mistrík 8
7 I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava, 8 Kardiologická klinika NÚSCH, Bratislava
doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mim. prof. 9, prof. MUDr. Ján Murín, CSc. 10
9 Chirurgická klinika JLF UK a UNM, Martin, 10 I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc. 11, doc. MUDr. Ján Staško, CSc. 12
11 I. chirurgická klinika LF UPJŠ, Košice, 12 Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc., 13 prof. MUDr. Mária Šimaljaková, CSc. 14
13 Klinika cievnej chirurgie NÚSCH, Bratislava, 14 Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Povrchová tromboflebitída – diagnostika a liečba. Odporučenia
created by © zooom.sk s.r.o.