Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
člen redakčnej rady odborného časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
VASKULÁRNA MEDICÍNA v bibliografických databázach
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava
Aneuryzma abdominálnej aorty
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Jiří Moláček, PhD., MUDr. Karel Houdek,MUDr. Inka Třešková, MUDr. Andrea Ňaršanská, MUDr. Miroslav Polák
Chirurgická klinika Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Plzni
prof.MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., Dr. Jindra Vrzalová, PhD.
Oddělení imunochemické diagnostiky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Plzni
doc.MUDr.Jitka Kočová, CSc.,doc. MUDr. Zbyněk Tonar, PhD.,MUDr. Věra Křížková, PhD.
Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty UK v Plzni
doc. MUDr. Ludmila Boudová, PhD.
Šiklův patologicko-anatomický ústav Lékařské fakulty UK v Plzni
Plazmatické hladiny prozánětlivých kininů u aneuryzmatu abdominální aorty
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
II. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Náhrada infikované aortální protézy autologní femorální žílou včetně stavů po resekci AAA
MUDr. Peter Mondek, PhD., MUDr. Jaroslav Galko, MUDr. Martin Kacz, MUDr. Juraj Tóth, MUDr. Simona Mesárošová, MUDr. Zoltán Varga
Fakultná nemocnica Nitra
Súčasný pohľad na skríning, diagnostiku a liečbu aneuryziem brušnej aorty (ESVS guidelines)
doc. MUDr. Martin Köcher, Ph.D., MUDr. Marie Černá, Ph.D.
Radiologická klinika, LF UP a FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, Česká republika
doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D., doc. MUDr. Petr Bachleda, Ph.D., MUDr. Petr Dráč, Ph.D.
II. chirurgická klinika, LF UP a FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, Česká republika
Endovaskulární léčba aneuryzmat abdominální aorty – současné možnosti
prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Klinika cievnej chirurgie Lekárskej fakulty UK, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
História chirurgickej liečby aneuryziem abdominálnej aorty
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
MUDr. Andrej Džupina
Angiologická ambulancia, Bardejov
RNDr. Tomáš Fazekaš
Katedra fyzikálnej chémie liečiv, farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Účinnosť a znášanlivosť sulodexidu v liečbe venóznych vredov predkolenia na podklade CVO
MUDr. Zora Haviarová, PhD., prof. MUDr. Peter Mráz, DrSc.
Anatomický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Andrea Janegová, MUDr. Pavel Janega, PhD.
Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice, Bratislava
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice, Bratislava
Expresia izoforiem syntázy oxidu dusnatého v stene varikóznych žíl
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc
Chirurgická klinika JLF UK a UNM, Martin
Rozlúčka s prof. MUDr. Jaroslavom Mayzlíkom, CSc.
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Peter Mondek, PhD.
Oddelenie cievnej chirurgie FN Nitra
Správa z XV. slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou
SPEKTRUM
MUDr. Augustín Mistrík, MUDr. Katarína Dostálová
Slovenská angiologická spoločnosť SLS
Národný program prevencie ochorení srdca a ciev a edukačný portál „Cievny pacient“
TLAčOVÉ SPRÁVY
redakcia Solen
Tlačové správy
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Lenka Bartošová, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
Národný register trombofilných stavov v Slovenskej republike
created by © zooom.sk s.r.o.