Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Adel Shudeiwa
Neurologické oddělení, Nemocnice Třebíč
doc. MUDr. Ivanka Vlachová
Neurologická klinika LF Univerzity Palackého a FN Olomouc
Antiagregační terapie v sekundární prevenci ischemické cévní mozkové příhody
prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Mozkové hemoragie a antikoagulační léčba
MUDr. Jan Fiksa
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Tomáš Janota, CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Antihypertenzní léčba v akutní fázi cévních mozkových příhod
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Radoslava Šimonová
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Sokol
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Heydeho syndróm: etiopatogenéza, diagnostika a liečba
doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim. prof.
Hematologická ambulancia, Nemocnica Svätého Michala, a. s., Bratislava
Cievne aspekty hemoglobinopatie S
MUDr. Lukáš Hnátek, Ph.D.
Angicor, s. r. o., Zlín
Farmakoterapie chronického žilního onemocnění
MUDr. Jana Pecová
II. interní klinika FN u sv. Anny
Péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v podiatrické ambulanci
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
II. interní klinika LF UK a FN Plzeň
Mladý pacient s recidivující hlubokou žilní trombózou – příčiny a následky
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
prednosta Kliniky cievnej chirurgie LF SZU a NÚSCH, a. s., Bratislava
Recenzia knihy prof. MUDr. Júliusa Mazucha, DrSc.: Atlas varixov dolných končatín, ich komplikácií a chirurgickej liečby
created by © zooom.sk s.r.o.