Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD
Moderná chirurgická liečba venóznych ochorení
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Edward Huľo, PhD.
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Zuzana Červená, PhD.
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
Mgr. Jana Mazuchová
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
Význam chirurgie safenofemorálnej junkcie a jej anomálií v liečbe chronickej venóznej insuficiencie
Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Edward Huľo, PhD.
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Zuzana Červená, PhD.
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
Mgr. Jana Mazuchová
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
Význam chirurgie perforátorov v liečbe pokročilej chronickej venóznej insuficiencie DK
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Marián Fedor
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Matej Samoš
1. interná klinika JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, mim. prof.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. František Kovář, PhD.
1. interná klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Lucia Stančiaková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.
1. interná klinika JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Monitorovanie duálnej protidoštičkovej liečby metódou fosforylácie VASP
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Pavol Hollý, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Biosimilars – generické kópie rôznych typov biotechnologických liekov?
Doc. RNDr. Denisa Nikodemová, PhD.
Oddelenie radiačnej hygieny, Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
Mgr. Veronika Trečková
Oddelenie radiačnej hygieny, Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
Radiačná záťaž očných šošoviek zdravotníckych pracovníkov v intervenčnej rádiológii
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
MUDr. Branislav Ivan
Kardiologická klinika FN Nitra, Kardiocentrum Nitra
MUDr. Peter Koiš
Kardiologická klinika FN Nitra, Kardiocentrum Nitra
MUDr. Pavel Vahala, PhD.
Kardiologická klinika FN Nitra, Kardiocentrum Nitra
Paradoxná embolizácia do koronárnej artérie ako prvý prejav tromboembolickej choroby – kazuistika
MUDr. Mária Rašiová, PhD.
Angiologické oddelenie, Klinika kardiológie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice, IV. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Ľubomír Špak
Angiologické oddelenie, Klinika kardiológie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Ľudmila Farkašová, PhD.
Angiologické oddelenie, Klinika kardiológie, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Komplikácie endovaskulárnej liečby aneuryzmy abdominálnej aorty
MUDr. Ľudovít Hajnovič
Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie, Klinikum Chemnitz
prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH, a. s., Bratislava
Dr. med. Ludwig Schütz
Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie, Klinikum Chemnitz
Poranenia aa. verterbrales pri poraneniach krčnej chrbtice
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Lucia Stančiaková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
Prvý svetový deň trombózy
MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.
Správa z XIX. slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou – 26. – 28. marec 2015, Jasná, Demänovská dolina
MUDr. Lucia Stančiaková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, JLF UK a UNM, Martin
Najnovšie trendy v oblasti hemostázy prezentované na 18. medzinárodnom stretnutí Dunajskej ligy proti trombóze a krvácavým ochoreniam
SPEKTRUM
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava
Pamätná tabuľa Christianovi Dopplerovi slávnostne odhalená v Banskej Štiavnici
created by © zooom.sk s.r.o.