Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
Na rázcestí
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Vaskulitídy – úvod k hlavnej téme
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Zuzana Ferenčíková
Kardiocentrum, Nitra
MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Klasifikácia vaskulitíd
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
† MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK, Bratislava
Obrovskobunková arteritída a polymyalgia rheumatica
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Granulomatóza s polyangiitídou
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Andrej Rosík
Onkologické oddelenie, Fakultná nemocnica Trenčín
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
Trombóza a lymfoproliferatívne ochorenia
MUDr. Tomáš Šimurda
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin
MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin
Afibrinogenémia a dysfibrinogenémie
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
MUDr. Norbert Torma, PhD.
IMEA CC – Angiochirurgická ambulancia, Košice
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Viera Lacková
IMEA CC – Angiochirurgická ambulancia, Košice
MUDr. Zuzana Tormová
Angiologické oddelenie Kliniky kardiológie VÚSCH a. s., Košice
MUDr. Galyna Kopolovets
IMEA CC – Angiochirurgická ambulancia, Košice
Moderné termoablačné spôsoby riešenia chronickej venóznej insuficiencie
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Andrea Komorníková
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Matej Bendžala, PhD.
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Liečba kritickej končatinovej ischémie prostaglandínom E1
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, ProCare, Košice
Správa z XXIII. slovenského angiologického kongresu s medzinárodnou účasťou
MUDr. Lucia Stančiaková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) a Univerzitná nemocnica Martin (UNM), Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) a Univerzitná nemocnica Martin (UNM), Martin
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LF UK) a Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB)
doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc.
Centrum hemostázy a trombózy, HEMO MEDIKA, spol. s r. o., Košice
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) a Univerzitná nemocnica Martin (UNM), Martin
MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) a Univerzitná nemocnica Martin (UNM), Martin, Centrum hemostázy a trombózy, HEMO MEDIKA spol. s r. o., Martin
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) a Univerzitná nemocnica Martin (UNM), Martin
Druhý ročník Svetového dňa trombózy na Slovensku
created by © zooom.sk s.r.o.