Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF SZU a NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Zoroslav Zita
Klinika cievnej chirurgie LF SZU a NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Tomáš Dulka
Klinika cievnej chirurgie LF SZU a NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Ján Tomka, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF SZU a NÚSCH, a. s., Bratislava
Výhody everznej karotickej endarterektómie
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE
Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie SZU a NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Rastislav Bažík
Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie SZU a NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Tibor Balázs
Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie SZU a NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Juraj Mikuláš
Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie SZU a NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Peter Drobný
Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie SZU a NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Martin Kucharík
Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie SZU a NÚSCH, a. s., Bratislava
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
Klinika kardiológie a angiológie NÚSCH, a. s., Bratislava
Karotický stenting – súčasný stav na Slovensku
MUDr. Martin Kucharík
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
MUDr. Ján Tomka, CSc., MHA
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Periprocedurálny neurologický manažment operácií a endovaskulárnych intervencií na prívodných mozgových tepnách
MUDr. Martin Kuročka
Klinika cievnej chirurgie ÚVN SNP Ružomberok – FN, Ružomberok
MUDr. František Rusňák
Klinika cievnej chirurgie ÚVN SNP Ružomberok – FN, Ružomberok
MUDr. Peter Beňo
Klinika cievnej chirurgie ÚVN SNP Ružomberok – FN, Ružomberok
MUDr. Ľubomír Horný
Klinika cievnej chirurgie ÚVN SNP Ružomberok – FN, Ružomberok
MUDr. Milan Podolec
Klinika cievnej chirurgie ÚVN SNP Ružomberok – FN, Ružomberok
MUDr. Marek Rusňák
Klinika cievnej chirurgie ÚVN SNP Ružomberok – FN, Ružomberok
Urgentné a emergentné operácie karotických artérií
MUDr. Igor Šinák, PhD.
Oddelenie cievnej chirurgie UNM, Martin
MUDr. Ľuboš Hlinka, PhD.
Oddelenie cievnej chirurgie UNM, Martin
MUDr. Renáta Talapková, PhD.
Oddelenie cievnej chirurgie UNM, Martin
MUDr. Lenka Patkaňová
Oddelenie cievnej chirurgie UNM, Martin
Akútna ischémia hornej končatiny
MUDr. Peter Štefanič
Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Berek, PhD.
Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Mária Kubíková, PhD.
Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Ivan Kopolovets
Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Jana Pobehová, PhD.
Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Pavel Staško, PhD.
Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH, a. s., Košice
Markery mäkkého plátu pri aterosklerotickom postihnutí arteria carotis interna
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Július Janek
Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Radoslav Kminiak, PhD.
Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Roman Necpal
Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ondrej Kováč
Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Radovan Takáč
Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Urologická klinika, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Chirurgická liečba nádorov dolnej dutej žily
MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, JLF UK a UN Martin, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, JLF UK a UN Martin, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, JLF UK a UN Martin, Martin
Trombo-hemoragický syndróm pri myeloproliferatívnych neopláziách
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
Mgr. Zdeňka Navrátilová
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky
Ruscus aculeatus – obsahové látky a léčivé účinky
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
MUDr. Zuzana Červená, PhD.
Súdno-lekárske pracovisko ÚDZS, Martin
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Vojtech Macko
Expert Group, k. s., Bratislava
Nerozpoznaná ruptúra aneuryzmy abdominálnej aorty ako cauza mortis. Stratégia liečby poznanej RAAA
created by © zooom.sk s.r.o.