Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
viceprezidentka SSHT SLS
Tehotenstvo a poruchy hemostázy
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
HEMO MEDIKA, s. r. o., Centrum hemostázy a trombózy, Košice
Hemostáza a tehotenské komplikácie
RNDr. Mária Škereňová
Ústav klinickej biochémie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave
RNDr. Jela Ivanková
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave
prof.MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave
Genetické pozadie syndrómu lepivých doštičiek u pacientok s abortami
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Pavol Hollý, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Lenka Lisá, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Tomáš Šimurda
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
Syndróm lepivých doštičiek
MUDr. Zuzana Mazancová
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
prof. MUDr. Peter Kubisz, Csc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
Diagnostika a diferenciálna diagnostika von Willebrandovej choroby
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha
Fixní kombinace Cyclo 3 Fort v léčbě CVI
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
MUDr. Mária Rašiová, PhD.
Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice, IV. interná klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Ľubomír Špak, MPH
Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Ľudmila Farkašová, PhD.
Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Štefan Pataky
Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Martin Koščo
Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Marek Hudák
Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Norbert Leško
Neurologická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice
Identifikácia periprocedurálneho rizika karotického stentingu vo vybraných populáciách
MUDr. Iveta Kopalová
Angiologická ambulancia, Medivasa, s. r. o., Žilina
Behçetova choroba – prípad iliofemorálnej flebotrombózy u mladého muža s raritnou vaskulitídou
MUDr. Andrej Rosík
Onkologické oddelenie FN, Trenčín
MUDr. Matej Hrnčár
Onkologická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Filip Kohútek
Onkologické oddelenie FN, Trenčín
MUDr. Branislav Bystrický
Onkologické oddelenie FN, Trenčín
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Prevencia venózneho tromboembolizmu a metastatický karcinóm prsníka
MUDr. Štefan Hulík, PhD., FEBS, MPH
1. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Rastislav Kalanin, PhD.
1. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Tomáš Gajdzik, PhD., MPH
1. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Zuzana Lukáčová, MPH
1. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Janka Kaťuchová, PhD.
1. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Diana Tomašurová
1. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Erik Tóth
1. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
Transplantácie obličiek s komplikovaným cievnym zásobením
ODBORNÉ PODUJATIA
Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Klinika cievnej chirurgie NÚSCH, a. s., Bratislava
Správa z XX. slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou
MUDr. Lucia Stančiaková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
XXIII. Slovensko-Česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, Martin, 19. – 21. máj 2016
LAUDÁCIE
K životnému jubileu prof. MUDr. Márie Frankovičovej, PhD.
Životné jubileum prof. MUDr. Júliusa Mazucha, DrSc.
created by © zooom.sk s.r.o.