Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Beata Sániová, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Martin
Použitie rekombinantného faktoru VIIa počas masívnych tehotenských krvácaní
MUDr. Lucia Stančiaková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.
Centrum hemostázy a trombózy, HEMO MEDIKA spol. s r.o., Martin
MUDr. Pavol Hollý, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
Mgr. Lukáš Duraj, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
RNDr. Ľubica Kořínková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
Monitorovanie hemostázy u žien s rizikovou tehotnosťou na antikoagulačnej liečbe
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
MUDr. Ivana Plameňová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
MUDr. Pavol Hollý, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
MUDr. Lucia Stančiaková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
Von Willebrandova choroba – profylaxia a liečba
MUDr. Marián Fedor, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Igor Šinák, PhD.
Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Renáta Talapková, PhD.
Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM, Martin
Ing. Jana Fedorová, PhD.
Hemo Medika s.r.o., Centrum hemostázy a trombózy, Martin
MUDr. Ľuboš Hlinka, PhD.
Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Lenka Patkáňová
Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Jan Hudeček, CSc.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Martin
Biologické a hematologické aspekty bunkovej liečby kritickej končatinovej ischémie
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Janka Krahulcová
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Riziko venózneho tromboembolizmu u pacientov s obrovskobunkovou arteritídou
MUDr. Peter Berek, PhD.
Oddelenie kardiovaskulárnej a hrudnej chirurgie, Ústredná vojenská nemocnica – Štátne zdravotné centrum, Budapešť, Maďarsko, Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
prof. Dr. Csaba Dzsinich
Oddelenie kardiovaskulárnej a hrudnej chirurgie, Ústredná vojenská nemocnica – Štátne zdravotné centrum, Budapešť, Maďarsko
MUDr. Ivan Kopolovets, PhD.
Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Mária Kubíková, PhD.
Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Marián Tomečko, PhD.
Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Štefanič
Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
Chirurgická liečba aneuryziem arteria carotis interna
MUDr. Peter Štefanič
Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Berek, PhD.
Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Ivan Kopolovets, PhD.
Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Marián Tomečko, PhD.
Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Martina Zavacká, PhD.
Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s., Košice
Infekcia protézy aortobifemorálneho bypassu – kazuistika
MUDr. Mária Rašiová, PhD.
Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice, IV. interná klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
MUDr. Ľubomír Špak, MPH
Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Ľudmila Farkašová, PhD.
Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Martin Koščo
Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Štefan Pataky
Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Matej Moščovič
Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Marek Hudák
Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Komplikácie diagnostiky sekundárnej aortoenterálnej fistuly a jej liečba
MUDr. Jana Hasáková
Klinika kardiochirurgie, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Eva Bučeková, PhD.
Klinika kardiochirurgie, NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Michal Hulman, PhD.
Klinika kardiochirurgie, NÚSCH, a. s., Bratislava
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Postihnutie ascendentnej aorty pri Takayasuovej arteritíde – kazuistika
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Marek Kučera, PhD.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Takayasuova arteriitída a gravidita – dve kazuistiky a prehľad literatúry
ODBORNÉ PODUJATIA
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
XXIV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou v Tatranskej Lomnici
MUDr. Lucia Stančiaková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Tretí Svetový deň trombózy na Slovensku
MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.
Oddelenie cievnej chirurgie FN Nitra
Správa z Nitrianskeho dňa cievnej chirurgie
LAUDÁCIE
Prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
MUDr. Mária Kubíková, PhD., životné jubileum
created by © zooom.sk s.r.o.