Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
prezident Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie
Dvadsať rokov Kliniky cievnej chirurgie LF SZU a NÚSCH v Bratislave
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Chronické venózne ochorenie a chronická venózna insuficiencia - úvod k hlavnej téme
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Klinická patofyziológia, diagnostika a farmakologická liečba chronického venózneho ochorenia
Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Klinika cievnej chirurgie NÚSCH, a. s., Bratislava
Chronické venózne ochorenie. Kompresívna a chirurgická liečba
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
Dokáže edukácia obyvateľstva znížiť výskyt kŕčových žíl a ich komplikácií na Slovensku?
ABSTRAKTY
Výber z abstraktov prednášok z XXI. Slovenského kongresu cievnej chirurgie, 23. – 25. marec 2017, Jasná
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
MUDr. Lucia Stančiaková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Pavol Hollý, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Ivana Plameňová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Tomáš Šimurda
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
RNDr. Jela Ivanková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
Kvetoslava Kulichová
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
Prierezové údaje Národného registra trombofilných stavov Slovenskej republiky
MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Norbert Torma, PhD.
IMEA CC, s. r. o., Cievne centrum, Košice
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Mária Kubíková, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Berek, PhD.
Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
Lézia spoločnej karotickej tepny po zavedení permanentného dialyzačného katétra
MUDr. Lucia Rišková
Chirurgické oddelenie NsP Považská Bystrica, Chirurgická klinika a transplantačné centrum UNM a Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava
MUDr. Ladislav Korec
Chirurgické oddelenie NsP Považská Bystrica
Vitalita rektosigmy po operácii ruptúry aneuryzmy abdominálnej aorty – kazuistika
SPEKTRUM
Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Klinika cievnej chirurgie NÚSCH, a. s., Bratislava
100 rokov od objavenia heparínu: Význam pre kardiovaskulárnu chirurgiu
created by © zooom.sk s.r.o.