Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
MDDr. Ján Staško, jr.
Klinika maxilofaciálnej chirurgie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
RNDr. Jela Ivanková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
Laboratórne monitorovanie priamych perorálnych antikoagulancií
Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Tomáš Bolek
I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.
I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
prof.MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Farmakologické vlastnosti apixabanu
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Pavol Hollý, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Ivana Plameňová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Tomáš Bolek
I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.
I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
prof.MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
Farmakologické vlastnosti dabigatranu
Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.
Trombotické centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Rivaroxaban – metabolismus, farmakologické vlastnosti a interakce s léčivy
Rivaroxaban je perorální selektivní přímý inhibitor aktivovaného koagulačního faktoru X (FXa), rychle se vstřebává a dosahuje maximální plazmatické koncentrace za 2 až 4 hodiny po podání. Perorální biologická dostupnost je vysoká (80 – 100 %) a farmakokinetická variabilita je malá (variační koeficient 30 – 40 %). Podává se v různých indikacích u dospělých: profylaxe venózního tromboembolismu (VTE) po elektivní kolenní nebo kyčelní náhradě, terapie a sekundární profylaxe VTE, profylaxe ischemické cévní mozkové příhody a embolie u jedinců s non-valvulární fibrilací síní (NVAF) s rizikovými charakteristikami a pro profylaxi aterotrombotických epizod po akutním koronárním syndromu u jedinců se zvýšenou hladinou kardiálních biomarkerů. Na rozdíl od antagonistů vitamínu K (VKA) má rivaroxaban předvídatelné farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti, nízkou pravděpodobnost interakcí s léky a může být podáván ve fixních dávkách bez nutnosti pravidelného sledování koagulačních parametrů. Úprava dávky je však zapotřebí u jedinců s poruchou funkce ledvin.
Kľúčové slová: antikoagulancia, rivaroxaban, tromboembolie, fibrilace síní, farmakodynamika

Rivaroxaban – metabolism, pharmacologic properties and drug interactions
Rivaroxaban represents a selective direct inhibitor of activated coagulation factor X (FXa). The absorbtion of rivaroxaban is quick, reaching maximum plasma concentration 2-4 hours following its administration. Peroral bioavailability is high (80-100 %) and pharmacokinetic variability is considered to be moderate (coefficient of variation 30-40 %). The drug is administered in several indications in adults: prophylaxis of venous thromboembolism (VTE) following elective knee or hip replacement surgical intervention, therapy and secondary prophylaxis of VTE, prophylaxis of ischemic stroke and embolism in individuals diagnosed with nonvalvular atrial fibrillation (NVAF) with risky characteristics, and in the prophylaxis of atherothrombotic episodes following an acute coronary syndrome in subjects with increased levels of cardiac biomarkers. Unlike the vitamin K antagonists (VKAs), these anticoagulant drugs offer predictable pharmacokinetic and pharmacodynamic properties, a low probability of drug-drug interactions, and can be administered in fixed doses with no requirement for regular monitoring of coagulation parameters. However, adjustments of dose are needed in individuals with impaired renal functions.
Key words: anticoagulants, rivaroxaban, venous thromboembolism, atrial fibrillation, pharmacodynamics
MUDr. Tomáš Bolek
1. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin
doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.
1. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Barbora Korpallová
1. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Lukáš Urban
1. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin
Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin
Edoxaban – metabolizmus, farmakologické vlastnosti a liekové interakcie
Doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.
I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Tomáš Bolek
I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
Národné centrum trombózy a hemostázy SR, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
Národné centrum trombózy a hemostázy SR, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum trombózy a hemostázy SR, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Vybrané problémy manažmentu liečby priamych orálnych antikoagulancií z pohľadu kardiológa
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Mária Rašiová, PhD.
Angiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice, IV. interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
MUDr. Martin Koščo
Angiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
RNDr. Viera Habalová, PhD.
Ústav lekárskej biológie, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
MUDr. Zuzana Tormová
Angiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Martin Bujdoš
Angiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Matej Moščovič
Angiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
Asociácia vyšších preprocedurálnych hladín fibrinogénu s regresiou vaku aneuryzmy po endovaskulárnej liečbe aneuryzmy abdominálnej aorty
Z HISTÓRIE MEDICÍNY
Mgr. Matej Gogola, PhD.
Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva, Bratislava
Univerzitné štúdium medicíny na území dnešného Slovenska pred vznikom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
100 rokov od narodenia prof. MUDr. Ivana Šimkovica, DrSc.
created by © zooom.sk s.r.o.